PinkPloy พิ้งค์พลอย
PinkPloy พิ้งค์พลอย
@PinkPloy1238849

ใครบอกกว่า เลี้ยงลูก … ยากแค่ 3 เดือนแรกเท่านั้นแหละ
😗หลังจากนั้น …คือยากมากกกกกกก ก.ไก่สิบล้านตัว🤣
0

SnipTopics.CHILD_CARE_AND_DEVELOPMENT
ลูก7เดือนไม่ยอมกินอาหารเลยค่ะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับฟันหรือเปล่า
0

SnipTopics.TRENDS_AND_LIFESTYLE
สอบถามแม่ๆค่ะ รพ.รัฐบาลปกติเขาไม่ให้รูปอันตราซาวด์ใช่ไหมคะ
0