หายไปหลายวัน ลูกติดโควิด ไม่รู้ติดมาจากใคร ไว้พรุ่งนี้ แม่จะมาเล่

หายไปหลายวัน ลูกติดโควิด ไม่รู้ติดมาจากใคร ไว้พรุ่งนี้ แม่จะมาเล่าอาการและการรักษาให้ฟังนะคะ
0


Please Login to CommentLog In