POST

วันนี้อยากขอบคุณสามี ที่กลับมาจากทำงานก็ซื้อขนมของโปรดมาให้ เลี้ย

วันนี้อยากขอบคุณสามี ที่กลับมาจากทำงานก็ซื้อขนมของโปรดมาให้ เลี้ยงลูกทำงานบ้านเหนื่อยๆ รู้สึกดีมากๆเลยคะ เพราะทำให้รู้ว่ายังมีคนที่รักและใส่ใจเรา☺️

การบ้านการใจ บันทึกความรู้สึกขอบคุณ
1. ให้บันทึกความรู้สึกขอบคุณ ต่อคนรอบตัว เช่นลูก หรือ สามี
2. โพสต์ลงคลับนี้ เป็นเวลา 3 วันติดกัน
การบ้านการใจ บันทึกความรู้สึกขอบคุณ 1. ให้บันทึกความรู้สึกขอบคุณ ต่อคนรอบตัว เช่นลูก หรือ สามี 2. โพการบ้านการใจ บันทึกความรู้สึกขอบคุณ 1. ให้บันทึกความรู้สึกขอบคุณ ต่อคนรอบตัว เช่นลูก หรือ สามี 2. โพ

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login