POST

วันนี้อยากขอบคุณคุณยายที่มาทำความสะอาดบ้านให้

วันนี้อยากขอบคุณคุณยายที่มาทำความสะอาดบ้านให้
ทั้งปั่นผ้า ล้างจาน ล้างขวดนม ทำอาหารอร่อยๆให้กิน เเม่รู้สึกดีมากๆเลย คะ

การบ้านการใจ บันทึกความรู้สึกขอบคุณ
1. ให้บันทึกความรู้สึกขอบคุณ ต่อคนรอบตัว เช่นลูก หรือ สามี
2. โพสต์ลงคลับนี้ เป็นเวลา 3 วันติดกัน
การบ้านการใจ บันทึกความรู้สึกขอบคุณ 1. ให้บันทึกความรู้สึกขอบคุณ ต่อคนรอบตัว เช่นลูก หรือ สามี 2. โพการบ้านการใจ บันทึกความรู้สึกขอบคุณ 1. ให้บันทึกความรู้สึกขอบคุณ ต่อคนรอบตัว เช่นลูก หรือ สามี 2. โพ

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login