POST

ส่งการบ้านเทคนิคดีๆที่ใช้อยู่ เพื่อให้ลูกห่างจอ

ส่งการบ้านเทคนิคดีๆที่ใช้อยู่ เพื่อให้ลูกห่างจอ
1.ชวนเค้าเล่นแฟลซ์การ์ด ทายคำศัพท์ จับคู่
2.ชวนเค้าวาดรูป ระบายสี
3.ชวนเค้าทำแป้งโดว์นมแม่จากน้ำผลไม้
4.พาไปเลือกหนังสือนิทานที่น้องชอบหรือพาไปห้องสมุดของเล่น
5.ผู้ใหญ่ในบ้านต้องร่วมมือกันไม่ยื่นหน้าจอให้น้อง
6.ชวนเล่นบทบาทสมมติ เช่น เล่นขายของ เล่นอาชีพ เล่นจำลองเหตุการณ์
7.ชวนกันเล่านิทานสลับกัน ที่บ้านใช้เทคนิคการอ่านนิทานแบบเชิงโต้ตอบ เช่น ให้ลูกสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยในระหว่างเล่านิทานได้ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาไปได้ดีทีเดียว
ส่งการบ้านเทคนิคดีๆที่ใช้อยู่ เพื่อให้ลูกห่างจอ 1.ชวนเค้าเล่นแฟลซ์การ์ด ทายคำศัพท์ จับคู่  2.ชวนเค้าส่งการบ้านเทคนิคดีๆที่ใช้อยู่ เพื่อให้ลูกห่างจอ 1.ชวนเค้าเล่นแฟลซ์การ์ด ทายคำศัพท์ จับคู่  2.ชวนเค้า

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login