โรคอะไรบ้าง ที่ลูกของคุณแม่ เป็นแล้ว เป็นอยู่ 1 ปี เป็นหลายรอบ

โรคอะไรบ้าง ที่ลูกของคุณแม่ เป็นแล้ว เป็นอยู่ 1 ปี เป็นหลายรอบ
1


Please Login to CommentLog In

J.Natnicha_Jam
ติดเชื้อในกระเพราะอาหารค่ะ ลูกชอบดูดนิ้ว😅 ตอนอายุ 2 ขวบ ถึง 6 เป็นปีละ1-3 ครั้ง