ในห้องเรียน มีชื่อซ้ำกับลูก3คน กลัวลูกสับสน

ในห้องเรียน มีชื่อซ้ำกับลูก3คน กลัวลูกสับสน
ถ้าขอครูย้ายห้อง ถือว่าแม่ เรื่องมากไหมคะ
0


Please Login to CommentLog In