POST

หลังคลอดทำยังไงให้น้ำนมมาไว

หลังคลอดทำยังไงให้น้ำนมมาไว

หลังคลอดน้องควรปั๊มนมทุกๆ3 ชม. เเล้วให้ลูกเข้าเต้าช่วยดูดกระตุ้นค่ะ
หลังคลอดทำยังไงให้น้ำนมมาไว     หลังคลอดน้องควรปั๊มนมทุกๆ3 ชม. เเล้วให้ลูกเข้าเต้าช่วยดูดกระตุ้นค่ะหลังคลอดทำยังไงให้น้ำนมมาไว     หลังคลอดน้องควรปั๊มนมทุกๆ3 ชม. เเล้วให้ลูกเข้าเต้าช่วยดูดกระตุ้นค่ะ

Please login to comment. Login

จดแล้วค่ะ คืนนี้แม่จะเริ่มตามพี่พรเลยค่ะ
Please login to comment.
Login