Please Login to CommentLog In

Nipada
จริงค่ะ ช่วงแรกๆ แอบกังวล น้ำนมก็จะมาน้อย แต่พอชิวๆ เมื่อไหร่น้ำนมมาดีเลยค่ะ :)
พี่พร นวดเปิดท่อน้ำนม
ใช่แล้วค่ะคุณแม่ ทำใจให้สบายผ่อนคลายน้ำนมจะมาเองค่ะ