POST

ขอคำแนะนำวิธีทำให้เด็ก1ขวบ หลับไวได้โดยไม่ต้องดูดเต้าหรือขวดไหมคร

ขอคำแนะนำวิธีทำให้เด็ก1ขวบ หลับไวได้โดยไม่ต้องดูดเต้าหรือขวดไหมครับ
2

Please login to comment. Login

มีรูทีน สม่ำเสมอ เข้านอนเป็นเวลา
บ้านนี้ใช้วิธีกำหนดเวลาค่ะ ดื่มนม อ่านนิทาน ปิดไฟนอนค่ะ
Please login to comment.
Login