POST

มีพ่อแม่คนไหนให้ลูกกินน้ำผึ้งแก้ไอบ้างครับ น้อง1ขวบครับ

มีพ่อแม่คนไหนให้ลูกกินน้ำผึ้งแก้ไอบ้างครับ น้อง1ขวบครับ

Please login to comment. Login

ทานไม่ได้นะคะแม่ ห้ามทานเด็ดขาด เด็กเล็กทานน้ำผึ้งไม่ได้นะคะแม่
เด็กเล็กไม่ควรทานนะคะ น้ำผึ้งยังไม่ปลอดภัยค่ะ
Please login to comment.
Login