ขอวิธีพูดปลอบใจ โน้มน้าว

Piya
ขอวิธีพูดปลอบใจ โน้มน้าว
ให้ลูกชอบไปโรงเรียนหน่อยค่ะ
น้องพึ่งเข้าเตรียมอนุบาล
อยู่ในช่วงต้องปรับตัว (พูดถึงรร. ไม่ ไม่ อย่างเดียวเลย😭)
0


Please Login to CommentLog In