POST

เชื่อว่าหลายๆ บ้าน น่าจะปวดหัวไม่น้อย เวลาที่ลูกเราร้องไห้ งอแง😭

SnipTopics.CHILD_CARE_AND_DEVELOPMENT
เชื่อว่าหลายๆ บ้าน น่าจะปวดหัวไม่น้อย เวลาที่ลูกเราร้องไห้ งอแง😭 ลงไปชักดิ้นชักงอ ไม่ฟังเหตุผลไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ไม่ว่าจะเรื่องเลือกเสื้อผ้าเอง👕 เล่นไม่ยอมเลิก ถึงเวลาไม่ยอมกินข้าว🥣 จนไปถึงแย่งของเล่นกับพี่น้อง
+
อยากขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่มาแลกเปลี่ยน ลองคิดหาคำตอบ เผื่อว่าจะช่วยให้บ้านอื่นๆ ที่เป็นเหมือนเราเห็นถึงต้นเหตุของปัญหา แล้วจะได้แก้ปัญหากันได้ถูกจุดค่ะ เชิญคอมเม้นต์ที่กล่องข้อความด้านล่างนี้ได้ตามสะดวกเลยนะคะ😊
เชื่อว่าหลายๆ บ้าน น่าจะปวดหัวไม่น้อย เวลาที่ลูกเราร้องไห้ งอแง😭 ลงไปชักดิ้นชักงอ ไม่ฟังเหตุผลไม่ว่เชื่อว่าหลายๆ บ้าน น่าจะปวดหัวไม่น้อย เวลาที่ลูกเราร้องไห้ งอแง😭 ลงไปชักดิ้นชักงอ ไม่ฟังเหตุผลไม่ว่
0

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login