แม่ๆ ช่วยแนะนำของที่เสริมพัฒนาการช่วง2ขวบหน่อยค่ะ ว่าให้เล่นอะไรก

แม่ๆ ช่วยแนะนำของที่เสริมพัฒนาการช่วง2ขวบหน่อยค่ะ ว่าให้เล่นอะไรกันบ้าง
2


Please Login to CommentLog In

NS_Sudaporn
เลือกของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

(small pink diamond)9 เดือน เน้นสีและเสียง กรุ๋งกริ๋ง ลูกบอลยางบีบ
(small pink diamond)18 เดือน(1 ปี 6 เดือน) ตุ๊กตา หมอน หนังสือเด็กพลาสติก30 เดือน(2 ปี 6 เดือน) หนังสือรูปภาพ นิทาน
42 เดือน(3 ปี 6 เดือน) สิ่งของในบ้านที่ไม่เป็นอันตราย รูปทรงต่างๆหลากหลาย
60 เดือน(5ปี) กระดาษ ดินสอ วาดรูป หนังสือนิทาน แผ่นพยัญชนะ

ระวัง เด็ก< 3 ปี ของเล่นต้องมีขนาดใหญ่กว่า 3.2 ซม. หรือยาวกว่า 6 ซม.
ของเล่นที่ทำจากพลาสติก หรือสีสันสดใส เลือกมีมาตรฐานปลอดภัย

คลิก 👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
NS_Sudaporn
ลองดูข้อมูลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ที่ https://www.thaichilddevelopment.com/images/doc/?C=N;O=D โดยเลือกวัย 25-30 เดือน ค่ะ