POST

แม่ๆคะ ลูก8เดือนแล้ว ฟันยังไม่ขึ้นเลยค่ะ น้องๆฟันขึ้นกันตอนกี่เดื

SnipTopics.CHILD_CARE_AND_DEVELOPMENT
แม่ๆคะ ลูก8เดือนแล้ว ฟันยังไม่ขึ้นเลยค่ะ น้องๆฟันขึ้นกันตอนกี่เดือนคะ
4

Please login to comment. Login

บ้านนี้จะขวบแล้วยังไม่ขึ้นเลยค่ะแม่
บ้านนี้ขึ้นตอน11เดือนค่ะ
ขวบนึงค่ะ
แล้วแต่เด็กนะคะ ลูกคนโตขึ้นช้า 9-10 เดือน แต่มาทีเดียวหลายซี่เลยค่ะ
Please login to comment.
Login