POST

ท้องอ่อนนี่กินมะพร้าวได้หรือไม่ได้ค่ะ ( 8 W 5 D )

ท้องอ่อนนี่กินมะพร้าวได้หรือไม่ได้ค่ะ ( 8 W 5 D )
เราซื้อมะพร้าวอ่อนมากินแล้วพี่ที่ทำงานเดินมาว่าค่ะ ว่าท้องอ่อนใครเขาให้กินน้ำพร้าวอยากแท้งลูกหรอ เราหน้าเสียทำไรไม่ถูกเลยค่ะ ตอนนี้😥😥😥
1

Please login to comment. Login

แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนค่ะ ส่วนเราเคยกินตอน 7w รู้สึกหน่วงท้องตลอดเวลากินเลยไม่กินมาตลอดเลยค่ะ
Please login to comment.
Login