POST

คลอดธรรมชาติ ท้องที่ 2 คลอดง่ายไหมคะ สอบถามแม่ๆๆค่ะ

คลอดธรรมชาติ ท้องที่ 2 คลอดง่ายไหมคะ สอบถามแม่ๆๆค่ะ

Please login to comment. Login

ท้องแรกว่าง่ายแล้ว
ท้องสอง ท้องสามคือง่ายมากกกกกกกค่ะ
จริงๆแล้วขึ้นอยู่ที่ร่างกายของแต่ละคนมากกว่าค่ะ
Please login to comment.
Login