POST


ขออณุญาตสอบถามนะคะ ฝากครรภ์ครั้งแรกต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่คะ ฝากที่รพ.หรือคลินิกดีคะ ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยค่า
3

Please login to comment. Login

เราฝากที่รพ.เอกชน2-3000 บาทค่ะ :yay:
รพ.รัฐฟรี คลินิกประมาณ1500-2000 ค่ะ
ฝากคลิกนิกค่ะ2000บาทค่ะ รอบแรก
Please login to comment.
Login