แม่ๆตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมตอนกี่วีคกันคะ??

3

Please Login to CommentLog In

แน' Nae
ขอบคุณค่าแม่ ^^
Mint
บ้านนี้18 วีคค่ะ คัดกรองที่โรงพยาบาลรัฐ
Mali
15+3 ค่ะ คลีนิคส่ง ร.พ ตรวจ