POST

เริ่มเข้าใกล้วันหยุดยาวแล้ว คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังคิดว่าจะพาลู

เริ่มเข้าใกล้วันหยุดยาวแล้ว คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังคิดว่าจะพาลูก หลาน ออกไปเที่ยว ได้โอกาศที่ดีเลยค่ะ ถึงแม้วันหยุดยาวบ้างครอบครัวคุณผู้ปกครองอาจจะไม่ได้หยุดพัก แต่ก็ยังสามารถพาน้องๆ ไปในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้นะคะ

เพราะข้างนอกบ้านเปรียบเสมือน ห้องเรียน และห้องเล่น ของลูกน้อยที่สามารถเสริมสร้างความรู้ได้ ยิ่งหากมีคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ปกครองที่อบอุ่นมาอยู่ข้างๆ จะทำให้มีส่วนกระตุ้นในการพัฒนาการและการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีค่ะ

ลูกน้อยจะได้อะไรจากการออกมาเที่ยวนอกบ้าน?
1. ได้เปิดโลกของลูกให้กว้างขึ้น ลูกน้อยจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่แค่ในบ้าน ได้เห็นอะไรแปลกๆ มากขึ้น ได้สัมผัสสิ่งใหม่ๆ ได้ลองชิมอาหารหลากหลายแนวมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมพัฒนาการของลูกและขยายกรอบความคิดความรู้ของลูกให้มีมากขึ้น
2. พบปะผู้คนหลากหลาย ช่วยฝึกทักษะการเข้าสังคม เรียนรู้มารยาท และกาลเทศะในสถานที่ต่างๆ
3. ได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว สร้างความทรงจำดีๆ เก็บไว้ และทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแนบแน่นมากขึ้น
4. มีประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เรียนรู้ เมื่อนอกบ้านเป็นห้องเรียนที่ลูกไม่เคยเข้าเรียน ดังนั้นเลยยังไม่คุ้นเคย ลูกจึงมีโอกาสได้ลองทำอะไรที่ไม่เคยทำ หรืออาจมีสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาและฝึกความอดทนมากขึ้น

How to พาลูกเที่ยวนอกบ้านอย่างไรให้ปลอดภัย
ก่อนการเดินทาง
ชวนลูกวางแผนและทำข้อตกลงร่วมกัน เช่น บอกว่าเรากำลังจะไปที่ไหน เดินทางอย่างไร ระยะทางไกลเท่าไหร่ เราควรออกเดินทางกี่โมง เมื่อไปถึงแล้วควรทำอะไรก่อน ต้องเตรียมตัวอย่างไร ลูกทำอะไรได้หรือไม่ได้ เพราะการให้ลูกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะช่วยให้เขารู้สึกภาคภูมิใจ และการรู้ล่วงหน้าว่าจะต้องเจอกับอะไรและทำข้อตกลงร่วมกันไว้ก่อนจะช่วยลดอาการงอแงหงุดหงิดของเด็กลงได้

ส่วนการชวนลูกช่วยกันจัดกระเป๋าเสื้อผ้า ของใช้ที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง และจะเป็นสิ่งที่ดีมากหากลูกก็มีกระเป๋าส่วนตัวเป็นของตัวเอง เพราะจะเป็นการฝึกทักษะการวางแผนการรับผิดชอบเรื่องของตัวเองและขยายไปสู่การดูแลช่วยเหลือคนอื่นต่อไป

ระหว่างการเดินทาง
ชวนลูกสังเกตสิ่งต่างๆ ข้างทาง หรืออาจจะคิดเป็นเกมเล่นกัน เช่น หารถตามสีที่กำหนด นับป้ายบอกทางและสัญลักษณ์บนท้องถนน จะฝึกให้ลูกเป็นคนช่างสังเกต รู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์รอบตัว

จุดหมาย
ให้ลูกสัมผัสประสบการณ์ต่างๆ อย่างเต็มที่ ภายใต้ข้อตกลงที่ทำร่วมกันไว้ จะเป็นการฝึกให้ลูกได้สนุกและเรียนรู้ต่อสิ่งต่างๆ พร้อมกับมีวินัยทำตามข้อตกลงที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

กลับจากการเดินทาง
ชวนลูกทบทวนสิ่งที่ได้จากการเดินทาง เช่น ชวนอ่านนิทานหรือหนังสือเกี่ยวกับเรื่องที่เพิ่งไปเจอ จะเป็นการต่อยอดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงกับชีวิตจริง รวมถึงเป็นการช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ของลูกได้อีกด้วย
เริ่มเข้าใกล้วันหยุดยาวแล้ว คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังคิดว่าจะพาลูก หลาน ออกไปเที่ยว ได้โอกาศที่ดีเลยเริ่มเข้าใกล้วันหยุดยาวแล้ว คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังคิดว่าจะพาลูก หลาน ออกไปเที่ยว ได้โอกาศที่ดีเลย

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login