การเก็บรักษานมแม่ หรือที่เรียกกันว่าการสต็อกนมถือเป็นวิธีสำคัญที่

การเก็บรักษานมแม่ หรือที่เรียกกันว่าการสต็อกนมถือเป็นวิธีสำคัญที่คุณแม่ทุกคนควรทราบ เพราะหากเก็บรักษาหรือนำออกมาใช้อย่างไม่เหมาะสม นมที่คุณแม่อุตส่าห์ตั้งใจปั๊มไว้อาจจะเสียได้นะคะ

1. การเก็บนมนอกห้องแอร์
หากปั๊มนมแล้ววางไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติไม่ใช่ห้องแอร์ อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส แต่ไม่เกิน 37 องศาเซลเซียส สามารถเก็บไว้ได้ ภายใน 1 ชั่วโมง หากอุณหภูมิสูงกว่านั้น หรือปล่อยให้เกินเวลาจะทำให้เกิดเชื้อโรคปนเปื้อนในนมได้ค่ะ

2. การเก็บนมในห้องแอร์
หากปั๊มนมวางไว้ในห้องแอร์ ที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส น้ำนมเหล่านี้จะสามารถอยู่ได้ประมาณ 4 ชั่วโมงค่ะ

3. การเก็บนมในกระติกน้ำเเข็ง
สำหรับคุณแม่ที่ปั๊มจากที่ทำงาน หรือปั๊มนมจากนอกบ้าน การแช่นมในกระติกน้ำแข็ง ควรวัดให้มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสามารถเก็บน้ำนมไว้ได้ 24 ชั่วโมง

4. การเก็บนมในตู้เย็น
ช่องธรรมดา
การเก็บน้ำนมในช่องธรรมดาควรมีอุณหภูมิ ไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสามารถ เก็บน้ำนมไว้ได้ 5 วัน

5. ช่องแช่แข็งตู้เย็นแบบประตูเดียว
ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน -10 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสามารถเก็บนมได้ถึง 2 สัปดาห์

6. ช่องแช่แข็งตู้เย็นแบบประตูแยก
โดยมักจะมีอุณหภูมิต่ำสุด -20 องศาเซลเซียส จะสามารถเเช่น้ำนมไว้ได้ยาวนานถึง 3 เดือน

7. ตู้แช่เเข็ง
หากเป็นตู้แช่เเข็งโดยเฉพาะ แบบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -20 องศาเซลเซียส คุณแม่สามารถเก็บน้ำนม ไว้ได้ถึง 6 เดือน

การใช้นมสต็อก
・นมอุณหภูมิปกติ หากลูกทานนมในขวดไม่หมด ควรทิ้งทันที เพราะหากนำกลับไปแช่อาจมีสารหรือเชื้อปนเปื้อนทำให้ลูกป่วย
นมที่เก็บในอุณหภูมิ สูงกว่า 37 องศา ไม่ควรให้ลูกดื่ม เพราะอาจมีเชื้อปนเปื้อนได้
・นมแช่เย็น หลังจากนำออกจากช่องแช่เย็นควรพักไว้ในน้ำสะอาด ประมาณ 5 นาที เพื่อให้ความเย็นลดลงค่ะ
・นมแช่แข็ง ควรย้ายจากช่องแช่เเข็งมาใส่ในช่องเย็นธรรมดา ประมาณ 12 ชั่วโมง แล้วจึงนำเอามาพักไว้ในน้ำสะอาด ประมาณ 5 นาทีค่ะ
・ไม่ควรอุ่นนมด้วยไมโครเวฟ หรือแช่น้ำร้อนเพราะทำให้สารอาหารหายไปจากนม
0


Please Login to CommentLog In