แม่ท้องกิน "กัญชา" ได้ไหม?

แม่ท้องกิน "กัญชา" ได้ไหม?

ปัจจุบันมีรายงานว่า แม่ตั้งครรภ์ใช้กัญชาเพื่อลดอาการแพ้ท้อง โรควิตกกังวล และความเครียด ซึ่งบางคนเข้าใจผิดว่ากัญชาไม่เป็นอันตรายเพราะมาจากพืช แต่ที่จริงแล้วการใช้กัญชาในขณะตั้งครรภ์อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทารกได้ค่ะ เนื่องจากสารเคมีในกัญชา โดยเฉพาะ THC ที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา สามารถผ่านจากรกไปยังลูกในครรภ์ได้

ผลกระทบต่อคุณแม่ตั้งครรภ์
・ระดับออกซิเจนในร่างกายลดลง เสี่ยงต่อปัญหาการหายใจ
・อาจมีอาการเวียนหัว เสี่ยงต่อการลื่นล้มหรือเกิดอุบัติเหตุ
・ภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์
0


Please Login to CommentLog In