หากบ้านไหนมีอ่างน้ำ สระว่ายน้ำใกล้ๆ บ้าน หรือแหล่งน้ำธรรมาชาติใกล

หากบ้านไหนมีอ่างน้ำ สระว่ายน้ำใกล้ๆ บ้าน หรือแหล่งน้ำธรรมาชาติใกล้ๆ คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองทุกท่านควรระมัดระวัง และดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิดนะคะ เพื่อที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ

โดยสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆ
1. เทน้ำในถังน้ำ หรือในภาชนะทิ้งทุกครั้งหลังใช้งาน
2. คว่ำสระยาง หรือภาชนะที่ใช้ใส่น้ำเพื่อไม่ให้มีน้ำขัง
3. ติดตั้งกลอนประตูห้องน้ำให้อยู่สูง เพื่อให้ลูกน้อยไม่สามารถเปิดเองได้
4. เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ควรจัดพื้นที่เล่นให้ปลอดภัย ไม่ให้อยู่ใกล้แหล่งน้ำ
5. เด็กควรอยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองตลอดเวลา
6. ไม่ให้เด็กเข้าใกล้อ่างน้ำ สระน้ำ หรือแหล่งน้ำตามลำพัง
7. สอนวิธีการป้องกันการจมน้ำแบบปลอดภัย ยึดหลัก "อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม" ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
*ไม่เข้าใกล้แหล่งน้ำ ไม่เก็บของที่อยู่ในน้ำ ไม่ก้มหรือชะโงกลงไปในน้ำ*

และในช่วงที่ยังมีโรคโควิด-19 ในกรณีที่ใช้สระน้ำร่วมกับผู้อื่น ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง จนถึงสระว่ายน้ำ และเก็บไว้ในถุงที่สะอาด จากนั้น ค่อยนำมาสวมอีกครั้งหลังจากที่ขึ้นจากสระน้ำ ห้ามปัสสาวะ สั่งน้ำมูก และบ้วนน้ำลายลงในน้ำเด็ดขาด ควรเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร และไม่พูดคุยเล่นกับเพื่อนนะคะ
0


Please Login to CommentLog In