POST

ทำไมเวลาลูกขี้พ่อต้องเรียกแม่คะ ทั้งๆที่ตัวเองก็เลี้ยงลูกอยู่ตั้ง

ทำไมเวลาลูกขี้พ่อต้องเรียกแม่คะ ทั้งๆที่ตัวเองก็เลี้ยงลูกอยู่ตั้งนาน 🤣 🤣 🤣
6

Please login to comment. Login

แต่บ้านนี้กลับกัน ลูกขี้แม่เรียกพ่อค่ะ
พ่อบ้านนี้ เห็นอึลูกแล้วอ้วกค่ะ
@JoJo เหมือนกันเลยค่ะ
บ้านนี้พ่อทำเองคับ
บ้านนี้พ่อจัดการทุกครั้งค่ะถ้าพ่ออยู่ แม่ไม่ต้องจ้า
จริงค่ะ
Please login to comment.
Login