Please Login to CommentLog In

areenayaya
สามารถให้ทานแบบเย็นๆได้เลยค่ะ ลูกที่บ้านกินนมเย็นตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้10เดือนแล้วค่ะ