POST

อยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายตอนฝากท้องของคุณแม่ๆ เท่าไหร่กันบ้างคะ

อยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายตอนฝากท้องของคุณแม่ๆ เท่าไหร่กันบ้างคะ

Please login to comment. Login

บ้านนี้หมื่นต้นๆไม่รวมตอนคลอดนะคะ ฝากคลีนิค
เราฝากคลีนิค ของเราเฉลี่ยเดือนละ หนึ่งพันต้นๆ แล้วแต่ยาที่หมอจ่าย กับยาที่หมอฉีดค่ะ รวมๆหมื่นต้นๆจ้า
Please login to comment.
Login