เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีภาวะเครียด เศร้า หดหู่ คิดไม่ตก ไม่อยากเป็น

Lalita
1

Please Login to CommentLog In

Namwan
ออกไปเจอผู้คน หาอะไรทำ ออกไปช๊อป อย่าทำตัวว่างคะ