POST

เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีภาวะเครียด เศร้า หดหู่ คิดไม่ตก ไม่อยากเป็น

เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีภาวะเครียด เศร้า หดหู่ คิดไม่ตก ไม่อยากเป็นแบบนี้ค่ะ ควรทำยังไง พยายามคิดในสิ่งดีๆ แล้วนะคะ
1

Please login to comment. Login

ออกไปเจอผู้คน หาอะไรทำ ออกไปช๊อป อย่าทำตัวว่างคะ
Please login to comment.
Login