คำถามที่ 3 : พฤติกรรมอะไรที่พี่ทำเป็นประจำ (แกล้งน้อง) ที่ทำให้น้

คำถามที่ 3 : พฤติกรรมอะไรที่พี่ทำเป็นประจำ (แกล้งน้อง) ที่ทำให้น้องโกรธหรือเสียใจ
1.แย่งของเล่นจากมือน้อง
2.หยิกน้อง แกล้งน้อง ขู่น้องว่าจะฟ้องแม่
3.เอาของเล่นของโปรดน้องไปซ่อนหรือไปวางที่น้องหยิบไม่ถึง แหย่ให้น้องโกรธ
0


Please Login to CommentLog In