POST

ความรู้ที่ได้รับวันนี้ "อย่าเพิ่งคลอด...ถ้าไม่รู้สิ่งนี้"

Join
ความรู้ที่ได้รับวันนี้ "อย่าเพิ่งคลอด...ถ้าไม่รู้สิ่งนี้"
1.คอกกั้นมีประโยชน์ต่อพัฒนาการ
2.กินอาหารมีประโยชน์ และอาหารใดที่ควรเลี่ยง
3.การผ่าคลอด การเตรียมตัวและ การคลอดธรรมชาติ
4.การเตรียมอุปกรณ์ก่อนคลอด
5.กระตุ้นการพัฒนาในสมองตั้งแต่ในครรภ์ ฟังเพลง เล่านิทาน
6.ระวังภาวะแทรกซ้อนระหว่างคั้งครรภ์
7. รับแสงแดดอ่อนๆทุกวัน
8.ออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรง
9.การนอนหงายของคุณแม่ ไม่เป็นผลเสียต่อลูกในครรภ์
10.จุกหลอกใช้ได้หลัง1เดือน
11. สานสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อและลูกให้มากๆ
12.ผ่าคลอดได้ตั้งแต่39 วีค ยกเว้นมีภาวะแทรกซ้อน
13.การพูดหลายภาษาไม่มีผลต่อพัฒนาการพูดช้า
14.การให้นมหลังลูกคลอดเลยจะให้มีน้ำนมมากกว่าผ่าคลอด
15.ระวังโควิด ไม่ไปในที่เสี่ยงหรือทานอาหารร่วมกันกับคนหมู่มาก
16.ลูกดิ้นน้อยลงให้รีบพบแพทย์
17.ห้ามเครียด ทำให้ลูกเครียดด้วย น้ำหนักตัวน้อย
18.ห้ามนอนดึก
19.ถ้าทราบว่าตั้งครรภ์ให้รีบไปฝากครรภ์ และตรวจเลือด
20.ให้ทานไขมันดี และ สัตว์เนื้อแดง เสริม งาดำ ทานนมได้แต่ไม่มากเกินไป
21.คุยกับลูก เล่นจ๊ะเอ๋กับลูกใช้ไฟฉายส่อง
22.การนวดท่อน้ำนม ทำให้มีน้ำนมเพิ่มมากขึ้น
ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆ และจะติดตามกิจกรรมในครั้งหน้านะคะ ❤️

Please login to comment. Login

Please login to comment. Login
Street
Articles
Club
Noti
Me