สอบถามค่ะ แม่ที่ใช้เครื่องนึ่งอาหารให้น้องต้องนึ่งอุปกรณ์ทําอาหาร

Tiger 2022
สอบถามค่ะ แม่ที่ใช้เครื่องนึ่งอาหารให้น้องต้องนึ่งอุปกรณ์ทําอาหาร ทั้งหมดของเครื่องก่อนทำอาหารทุกครั้งมั้ยคะ
1


Please Login to CommentLog In

นันทิมา
แม่นึ่งทุกครั้งนะคะ