POST

สอบถามค่ะ แม่ที่ใช้เครื่องนึ่งอาหารให้น้องต้องนึ่งอุปกรณ์ทําอาหาร

สอบถามค่ะ แม่ที่ใช้เครื่องนึ่งอาหารให้น้องต้องนึ่งอุปกรณ์ทําอาหาร ทั้งหมดของเครื่องก่อนทำอาหารทุกครั้งมั้ยคะ
1

Please login to comment. Login

แม่นึ่งทุกครั้งนะคะ
Please login to comment.
Login