POST

ใครบอกกว่า เลี้ยงลูก … ยากแค่ 3 เดือนแรกนั้นแหละ

ใครบอกกว่า เลี้ยงลูก … ยากแค่ 3 เดือนแรกนั้นแหละ
😗หลังจากนั้น …คือยากมากกกกกกก ก.ไก่สิบล้านตัว🤣
2

Please login to comment. Login

เตรียมตัวรอแล้วค่ะ
อยากจะกดปุ่มหัวเราะ และร้องไห้ไปพร้อมกันเลยค่ะ :crying:
Please login to comment.
Login