มีแม่ๆคนไหนตอนท้องแล้วไม่ได้ ตรวจดาวไหมคะ ? คลอดออกมาปกติดีหรือเป

มีแม่ๆคนไหนตอนท้องแล้วไม่ได้ ตรวจดาวไหมคะ ? คลอดออกมาปกติดีหรือเปล่า?
1


Please Login to CommentLog In

นารีเนตร
ไม่ได้ตรวจคะ ออกมาปกติ