POST

ลูกสาว 3เดือนครึ่งแล้ว ยังไม่พลิกคว่ำเลยค่ะแม่ๆ ลูกของแม่ๆพลิกคว่

ลูกสาว 3เดือนครึ่งแล้ว ยังไม่พลิกคว่ำเลยค่ะแม่ๆ ลูกของแม่ๆพลิกคว่ำกันตอนกี่เดือนบ้างค่ะ
2

Please login to comment. Login

4เดือน คว่ำ
5เดือนครึ่งนั่ง
6เดือนครึ่งคลาน
7เดือนครึ่งเกาะยืน
**ไม่เร็ว ไม่ช้า ถือว่าตามวัยค่ะ
บ้านนี้4เดือนค่ะ
Please login to comment.
Login