อะไรเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุด

Boom' Narak

Boom' Narak

ถามคำถาม
อะไรเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุด
ของการเป็นแม่
และแม่ๆแก้ปัญหานั้นอย่างไร
2


Please Login to CommentLog In

Ketmanee
ลดน้ำหนักค่ะ...ทำให้ลูกแล้วลูกไม่ชอบ แม่กินแทน😆😆
นันทิมา
เงิน+เวลาค่ะแม่ สมัยนี้จะเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพได้ต้องมี 2 สิ่งนี้ เลี้ยงให้โตใครๆก็เลี้ยงได้ แต่เลี้ยงให้มีคุณภาพนั้น ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้ค่ะ เป็นกำลังใจให้แม่ๆ ทุกคนค่ะ 🥰