มีแม่ๆคนไหนเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์แล้วคลอดออกมาลูกปกติแข็งแรงสมบู

0

Please Login to CommentLog In