การป้องกันการติดเชื้อเมื่อลูกไปโรงเรียนของที่บ้าน

การป้องกันการติดเชื้อเมื่อลูกไปโรงเรียนของที่บ้าน
1.ฝึก#ให้ลูกใส่หน้ากากอนามัยทุกครัั้งพร้อมเตรียมสำรองให้ลูกในกระเป๋านักเรียน
2 เตรียมสเปร์ยแอลกอฮอลและให้ลูกล้างมือบ่อยๆ
3.ไม่ใช้สิ่งของรวมกับคนอื่น เตรียมช้อนสวนตัวขวดน้ำส่วนตัวไปโรงเรียน
4.เตรียมทิชชูเปียกติดกระเป๋าไปโรงเรียน

และเมื่อลูกกลับจากโรงเรียนที่บ้านจะแยกของใช้ลูกไม่ใช้รวมกันกับของที่บ้าน เวลากลับจากโรงเรียนและจะแยกห้องสำหรับน้องวางอุปกรณ์การเรียนให้ตัั้งหากเวลาน้องกลับจากโรงเรียน คุณแม่จะพาไปอาบน้ำทำความสะอาด และจะเช็ด ทำความสะอาดพวกอุปกรณ์การเรียนของลูกเช่น พวกกล้องดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สมุด พร้อมให้ลูกกินอาหารให้ครบ5หมู่ และพาลูกเดินออกกำลังกายปันจักรยานในหมู่บ้าน และเมื่อลูกมีน้ำมูกกลับจากโรงเรียนคุณแม่จะล้างจมูกทุกครั้งให้น้องค่ะ
#แม่ส่งการบ้าน
0


Please Login to CommentLog In