เราอยากทราบว่า น้ำหนักของน้อง ตอนซาวครั้งสุดท้าย กับ น้ำหนักวันคล

aom.nice524
เราอยากทราบว่า น้ำหนักของน้อง ตอนซาวครั้งสุดท้าย กับ น้ำหนักวันคลอดจริง เท่ากันๆกันไหมคะ ??
1


Please Login to CommentLog In

คุณัชญ์
บ้านนี้ไม่เท่าค่ะ ก่อนจะคลอด3,135 คลอดเสร็จ2.912เองค่ะ