POST

สวัสดีค่ะ วันนี้มีเรื่องอยากจะมาปรึกษาค่ะ เรามีลูกสาว 1คน ตอนนี้อ

สวัสดีค่ะ วันนี้มีเรื่องอยากจะมาปรึกษาค่ะ เรามีลูกสาว 1คน ตอนนี้อายุ1ขวบ2เดือน น้องชอบกรี๊ดค่ะ กรี๊ดเล่น กรี๊ดจริง กรี๊ดทั้งวัน ควรทำอย่างไรดีค่ะ?
1

Please login to comment. Login

สวัสดีค่ะ พราวนะคะ เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะ ขออนุญาตตอบคำถามคุณแม่นะคะ เวลาน้องกรี๊ดคุณแม่อาจจะต้องใจเย็นๆ กับน้องและสื่อสารกับน้องด้วยเหตุและผลค่ะ การที่น้องกรี๊ดอาจเนื่องมากจากน้องต้องการได้รับความสนใจจากผู้ปกครองค่ะ
Please login to comment.
Login