ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กอนุบาล 1 หน่อยค่ะ

Anne'Jessy
ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กอนุบาล 1 หน่อยค่ะ
ว่าจำเป็นไหมที่จะต้องให้ลูกเรียนพิเศษเพิ่ม
1


Please Login to CommentLog In

Sumalee 3_3
ถ้าจะเรียน ก็ภาษา ศิลปะ กีฬา ดนตรี ค่ะ
ไม่เน้นวิชาการ