POST

เปิดเรียน 100% วันแรก อยากถามพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้เงินลูกไปใช้ในโรง

เปิดเรียน 100% วันแรก อยากถามพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้เงินลูกไปใช้ในโรงเรียนเท่าไหร่หรอคะ บ้านนี้ป.1 50 บาทค่ะ เลิกเรียนพาซื้อกินต่างหากอีกค่ะ

Please login to comment. Login

อนุบาล 2ให้ 10฿ค่ะ
อ.1 ให้ไป 20บาทค่ะ
Please login to comment.
Login