ถ้าเราทำหมั่นแล้ว อยากแก้หมั่น เราทำได้ไหมคะ

ถ้าเราทำหมั่นแล้ว อยากแก้หมั่น เราทำได้ไหมคะ
ตอนนั้นผ่าคลอด ไม่รุ้ว่าหมอทำหมั่นแบบไหนให้ค่ะ
1


Please Login to CommentLog In

PanPan
เท่าที่ทราบ ทำได้ค่ะ แต่ราคาจะสูง/ พอสมควร ลองปรึกษาหมอดูค่ะ