Please Login to CommentLog In

LilyLily
เห็นด้วยค่ะ แต่ละบ้านมีพื้นฐาน แนวคิด ความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน น่าจะมีความสุขในแบบของตัวเอง
Levi
ลูกเราน่ารักที่สุดในสายตาเราเสมอ
แม่นิว น้องวิวิน
จริงที่สุดคะ ไม่มีใครเกิดมาเหมือนกันหรอกคะ ขนาดพี่น้องยังไม่เหมือนกันเลยค่ะ