ร่วมสนุก คำถามที่5
1.น้องอยากเล่นกับพี่แต่บางครั้งด้วยความเล็กเกินไปทำให้พี่โมโหไม่อยากเล่นด้วย
2.พี่ไม่ยอมน้อง หรือน้องไม่ยอมพี่ แย่งของเล่นชิ้นเดียวกัน
3.พี่มักจะคิดว่าเป็นการแข่งขันกันทำให้ไม่ยอมให้น้อง
4.บางครั้งพ่อแม่เป็นห่วงลูกคนเล็กมากเกินไปจนลืมความรู้สึกของพี่
5.พ่อแม่บางครั้งอารมณ์เสียจากที่ทำงานแล้วพอลูกทะเลาะกันก็ยิ่งทำให้ อารมณ์เสียมากกว่าเดิม ทำให้เด็กน้อยใจและเกิดพฤติกรรมที่ไม่น่ารัก
0


Please Login to CommentLog In