POST

น้องจะ4เดือนแล้วค่ะ นอนกลางวันเอาวางที่นอนไม่ได้เลยตื่นตลอด บางที

น้องจะ4เดือนแล้วค่ะ นอนกลางวันเอาวางที่นอนไม่ได้เลยตื่นตลอด บางทีหลับแค่ 20 นาที มีวิธีวางน้องให้นอนนานไหมคะ(น้องเข้าเต้าล้วนค่ะ)

Please login to comment. Login

หาตุ๊กตามาวางบนตัวน้องค่ะ
Please login to comment.
Login