POST

ลูกน้อง 2 ขวบครึ่ง อารมณ์ร้อนมากค่ะ ชอบทำลายข้าวของ เสียงดังและชอ

Follow
ลูกน้อง 2 ขวบครึ่ง อารมณ์ร้อนมากค่ะ ชอบทำลายข้าวของ เสียงดังและชอบหยิกคนรอบข้าง กลางวันก็ไม่นอน กลางคืนนอนค่ะ แต่ห่วงเล่นตลอดเวลา ตอนนี้คนรอบข้างเหนื่อยมากๆเลยค่ะแม่ครียดมากๆเลยค่ะ

Please login to comment. Login

ต้องพาไปปล่อยพลังนอกบ้านค่ะ สนามเด็กเล่นค่ะ ลูกจะได้รีแล็กซ์ค่ะ
Please login to comment. Login
Street
Articles
Club
Noti
Me