POST

ภรรยาคลอดธรรมชาติ ลูกกินนมแม่ ต้องรอนานไหมครับ ภรรยาถึงจะกินน้ำอั

ภรรยาคลอดธรรมชาติ ลูกกินนมแม่ ต้องรอนานไหมครับ ภรรยาถึงจะกินน้ำอัดลมได้หรอคับ? พอดีคุณภรรยามาบ่นว่าอยากกินมาก แต่ผมยังไม่อยากให้กิน
4

Please login to comment. Login

จริงๆกินได้นะคะ คอยสังเกตน้องเอา บ้านนี้ก็กินค่ะ
กินได้นะคะ แต่กินพอหายอยากก็พอค่ะ
ตามค่ะ
บ้านนี้เกือบเดือนค่ะถึงกินน้ำอัดลมค่ะ
Please login to comment.
Login