POST

กินไข่ต้ม 3ฟอง กินแบบนี้ทุกเช้าน้ำหนักจะลงที่ลูกมั้ยค่ะ

กินไข่ต้ม 3ฟอง กินแบบนี้ทุกเช้าน้ำหนักจะลงที่ลูกมั้ยค่ะ

Please login to comment. Login

อย่ากินซ้ำเดิมทุกวันค่ะ ลูกเสี่ยงออกมาแพ้อาหารชนิดนั้นๆ กินให้หลากหลาย โปรตีนได้จากหลายแหล่ง ไข่ เนื้อสัตว์ เต้าหู้ เด็กแพ้ไข่ แพ้นมเยอะนะคะ นมก็กินสลับ น้ำเต้าหู้ นมวัว นมอัลม่อน ค่ะ
อย่าเน้นมากค่ะ ระวังน้องออกมาแพ้ไข่นะคะ
Please login to comment.
Login