POST

น้อง22วัน แล้วกินนมแม่ล้วนจากเต้า น้องมีอาการอ้วกออกทางปากและจมูก

น้อง22วัน แล้วกินนมแม่ล้วนจากเต้า น้องมีอาการอ้วกออกทางปากและจมูก วันนี้เป็น2ครั้งแล้วค่ะ มีบ้านไหนเคยเป็นแบบนี้ไหมคะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ

Please login to comment. Login

กินนมเยอะไปค่ะ อุ้มเรอให้นานขึ้น ลดเวลากินนมลง
Please login to comment.
Login