POST

ส่งการบ้านค่ะ ตอนนี้น้องอายุ 2 ขวบ เริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอน

ส่งการบ้านค่ะ ตอนนี้น้องอายุ 2 ขวบ เริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอนน้องเพิ่มมากขึ้น โดยจะให้เขาเล่นไอแพดเป็นเวลา กำหนดให้เล่นวันละครั้ง 15 นาทีหลังมื้อกลางวัน(แต่น้องจะขอต่อเวลา) โดยฝึกให้น้องดูเข็มยาวไปถึงเลขนี้น้องจะหมดเวลาเล่นเกมจับผิดภาพ เกมจับคู่ หัดวาดรูป
ช่วงเย็นที่บ้านกลับมาเปิดทีวีหลังไม่ได้เปิดดูมานาน จะมีเปิดเพลง เปิดนิทานให้เขาดูพร้อมไปกับเรา เราจะคอยแนะนำตัวละคร สัตว์ และร้องเพลงให้น้องเต้นตาม ก็ได้รอยยิ้มกลับมาทุกครั้งค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่บ้านจะเปิดดนตรีโมสาร์ทให้น้องฟัง เพื่อช่วยกล่อมเขาตลอดเลยค่ะ

Please login to comment. Login

Please login to comment.
Login