POST

แต่ละบ้านสอนลูกชายให้เรียกแทนตัวเองว่าอะไรคะ?

แต่ละบ้านสอนลูกชายให้เรียกแทนตัวเองว่าอะไรคะ?
หนู, ผม หรือพูดชื่อตัวเอง? หรอคะ
1

Please login to comment. Login

บ้านนี้แทนตัวเองว่าผมกับเรียกชื่อตัวเองค่ะ
Please login to comment.
Login