แต่ละบ้านสอนลูกชายให้เรียกแทนตัวเองว่าอะไรคะ?

Newton
แต่ละบ้านสอนลูกชายให้เรียกแทนตัวเองว่าอะไรคะ?
หนู, ผม หรือพูดชื่อตัวเอง? หรอคะ
1


Please Login to CommentLog In

Ju Priyapa
บ้านนี้แทนตัวเองว่าผมกับเรียกชื่อตัวเองค่ะ