แต่ละบ้านสอนลูกชายให้เรียกแทนตัวเองว่าอะไรคะ?

1

Please Login to CommentLog In

MARK211
บ้านนี้แทนตัวเองว่าผมกับเรียกชื่อตัวเองค่ะ